நியூசிட்னி கிராம மக்களுடனான சந்திப்பு

நியூசிட்னி கிராம   மக்களை அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ரிஷாட் பதியுதீன் சந்தித்துக் கலந்துரையாடினார்