ඉෂාලිනීගේ කථාවේ මාධ්‍ය නොදුටු පැත්ත!

ඉෂාලිනීගේ කථාවේ මාධ්‍ය නොදුටු පැත්ත. අද රටේ ආන්දෝලනාත්මක මාතෘකාවක් වී තිබෙන සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ නායක රිෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයාගේ නිවසේ සේවය කල ඉෂාලිනී නම් තැනැත්තියගේ මරණය පිළිබදව

“அரசின் இயலாத்தன்மைகளை மறைக்க என்மீது பலி” –மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் ரிஷாட்!

தேங்காய் எண்ணெய்யை பாம் ஒயிலுடன் எத்தனை வீதம் கலக்க முடியும் என்று முன்னர் இருந்த சட்டத்தை, 2016 ஆம் ஆண்டு நான் விடயத்துக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் என்ற வகையில் சரிசெய்து, பாவனையாளர் நலன்கருதி அதனை