ඉෂාලිනීගේ කථාවේ මාධ්‍ය නොදුටු පැත්ත!

ඉෂාලිනීගේ කථාවේ මාධ්‍ය නොදුටු පැත්ත. අද රටේ ආන්දෝලනාත්මක මාතෘකාවක් වී තිබෙන සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ නායක රිෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයාගේ නිවසේ සේවය කල ඉෂාලිනී නම් තැනැත්තියගේ මරණය පිළිබදව